Velkommen til HR-Business

 

HR-Business blev etableret i 2007. Vores processer og værktøjer er gennemprøvede og effektive og tager afsæt i mange års praktisk ”hands-on”.

 

HR-Business ejes og drives af Helle Ulbak, som har mere end 20 års erfaring inden for HR-området, bl.a. som HR Manager gennem en årrække i en danskejet international produktionsvirksomhed med 300 medarbejdere. Siden 2010 har Helle arbejdet som seniorkonsulent og partner og løst opgaver inden for search/selection, business coaching, lederudvikling og outplacement hos store og mellemstore virksomheder, både i Danmark og internationalt. Både på direktions- og funktionschefniveau har Helle gennemført workshops og har fungeret som facilitator i en lang række tværorganisatoriske projekter og processer, i Danmark og i udlandet. Helle har også stor erfaring med projektledelse inden for organisations- og lederudvikling.

 

Helle har en HR-diplomuddannelse og er certificeret Business Master Practitioner i Coaching og NLP. Hun er desuden certificeret bruger af THOMAS International og Identity Compass Profile værktøjer.

Hvad er vigtigt?

 

Intet er mere overset – og intet er mere vigtigt – end at starte med at vurdere, hvilke adfærdsmæssige kompetencer vi ønsker i et givet job. Læs mere her

En verden i forandring

 

 

Den verden og det marked, som virksomhederne i dag skal agere i, gør det nødvendigt med løbende tilpasninger og organisationsændringer. Læs mere her

 

HR-Business - CVR: 30104366 - Tlf.: +45 2123 2254 - E-mail: Helle@HR-Business.dk